Volg mij op: linkedin mindz twitter

Het gezicht achter kj Smith

kj Smith Training en Coaching is ontstaan uit de bewustwording en inspiratie van mijn eigen levenslessen in het hanteren van conflictsituaties. Karin Smith nodigt je uit te reflecteren op je eigen rol in je conflictsituatie met het doel over jezelf te leren en je eigen conflicten (weer) te beheersen.

Achtergrond:

Als advocaat en later als procesdeelnemer, ben ik me gaan realiseren dat het juridisch proces niet mijn manier is om conflicten op te lossen. Mijn achtergrond en ervaringen hebben me op het spoor gebracht van de vraag: 'Hoe ontwikkel je jezelf aan de hand van je conflict(en), zodat het conflict je iets kan opleveren'?. Vanuit de gedachte 'walk your talk', gebruik ik iedere dag opnieuw als leermoment.

Omgaan met conflictsituaties is de rode draad in mijn leven. Als kind rende ik letterlijk weg van conflictsituaties (vlucht). In die tijd was dat effectief, maar in mijn volwassen leven bleek deze strategie niet te werken. Door de confrontatie met mezelf en met mijn eigen (innerlijke) conflicten aan te gaan, ben ik me bewuster geworden van mijzelf. Dit heeft me gebracht waar ik nu sta.

Mijn rechten studie heeft me (op rationeel niveau) inzicht gegeven in de wettelijke kaders. Mijn werkervaring als (bedrijfs)jurist heeft me inzicht gegeven in de juridische werkpraktijk. De advocatenopleiding en mijn werk als advocaat hebben me inzicht gegeven in het conflict vanuit het perspectief van de advocaat. Mijn eigen ervaringen als procesdeelnemer hebben me inzicht gegeven in het conflict vanuit het perspectief van een procespartij.
De (Post-HBO) Trainer/coach opleiding 'Trainen met hart en ziel' heeft me tenslotte de vaardigheden en gereedschappen gegeven om mensen te begeleiden. Deze opleiding en met name ook mijn eigen persoonlijke zoektocht hebben me een verdiepend inzicht in mijzelf gegeven, waardoor ik nog beter in staat ben om andere mensen op dit vlak te begeleiden.

Ik doe mijn werk vanuit respect voor ieders authenticiteit en individualiteit.
De kernwaarden, volgens welke ik werk zijn:

  • Samen werken aan een hoger doel;

  • Met mededogen voor ieders tekortkomingen;

  • In een veilig en vertrouwde omgeving voor een ieder;

  • Taakgericht, met respect voor ieders authenticiteit en vanuit;

  • Hart & Ziel

Wil je nader met me kennismaken? Wil je meer informatie? Wil je gebruik van mijn diensten maken? Dan nodig ik je hartelijk uit om contact met mij op te nemen. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten.